Odborné vzdělání,  licence                                                                                               

1999  Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci- titul MUDr.      

2002 I. atestace z ortopedie                                                                           

2005 Licence ČLK pro výkon odborného zástupce v oboru ortopedie    

2006 Specializovaná způsobilost lékaře v oboru ortopedie                      

2006 Certifikát pro ultrasonografii měkkých tkání pohybového systému                                                                                                          

2006 Doktorský studijní program LF UP- titul Ph.D.                                    

2011   II. atestace ortopedie                                                                             

2013  Diplom celoživotního vzdělávání                                                  

2013  Licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře                              

2018  Diplom celoživotního vzdělávání

2023 Diplom celoživotního vzdělávání


Kurzy a stáže

2006 Odborná stáž v sonografii měkkých tkání pohybového aparátu, NCO NZO Brno, ČR                                                                                 

2008 EACCME, "The infected implement" , Brusel, Belgie                        

2009 Stáž v endoprotetice velkých nosných kloubů, Klinikum Neustadt, Germany                                                                                  

2012 AO trauma symposium, Endoprotetika v traumatologii, Praha, ČR  2013 Masterclass Knee, Warsaw, Poland                                                      

2014 Revision Hip Anatomic Instructional Course, Kiel, Germany            

2014 Bioskills Course: Practicals aspects of Acetabular and Femoral Hip Revision, Paris, France, Université Paris Descartes                            

2014 Revision Hip Masterclass, Nottingham, UK                                    

2016 Interactions Meeting: The Challange of Revision Hip Arthroplasty, Hamburg, Germany                                                                                         

2016 Interactions Meeting - The Demanding Primary Knee Replacement, Berlin, Germany                                                          

2016 Short Hip Expert Training, Center of Anatomy, Hanover, Germany  2018 Knee Revision (Sigma TC3) Instructional Course Nr.1, Norderstedt, Germany                                                                                                    

2018 Oxford Partial Knee, Oxford, UK                                                  

2019 Instructional Course TKA Primary and Revision, Stolzalpe, Austria

2019 Bioskills Training Course: Knee Expert Training- Navigation, Orthopilot Computer assisted Surgery, Anatomical Institute, Vienna, Austria                                                                                                        

2019 Bioskills Training Course: Knee Expert Training Revision with Columbus Revision and Enduro implants, Anatomical Institute in Würzburg, Germany