Zaměření                                                                     

Ambulantní léčba

Komplexní ortopedická diagnostika a léčba s přímou návazností operační léčby a rehabilitace

Operační specializace                                                                            

Umělé kloubní náhrady                                                               

Artroskopické operace                                                                          

Korekční operace osových deformit dolní končetiny